„U nas nie ma wirtualnych czynności – efektywnie realizujemy zlecenia.”

Wywiad Gospodarczy

Jak istotne znaczenie w biznesie ma dziś pozyskiwanie informacji nie trzeba nikogo przekonywać. Każda transakcja jest oparta na informacjach pozyskanych w różny sposób przez zainteresowane strony.

  • Grupa Kapitałowa CD PROFIT zajmuje się płaszczyzną Background Investigation. To pozyskiwanie informacji o znaczeniu strategicznym, informacji o charakterze niejawnym. Informacje tego typu wykorzystywane są np. przy przejęciach firm, działaniach skierowanych przeciwko dłużnikom, zatrudnianiu pracowników na kluczowych stanowiskach, etc
  • Informacja to wiedza, władza i pieniądze – Grupa kapitałowa CD PROFIT dostarcza właściwych informacji.