„U nas nie ma wirtualnych czynności – efektywnie realizujemy zlecenia.”

Wywiad Gospodarczy

Jak istotne znaczenie w biznesie ma dziś pozyskiwanie informacji nie trzeba nikogo przekonywać. Każda transakcja jest oparta na informacjach pozyskanych w różny sposób przez zainteresowane strony.

Czytaj więcej: Wywiad Gospodarczy

Oddłużanie i Restrukturyzacja

Wielu Inwestorów boryka się z problemami zadłużeń. Powoduje to często utratę płynności finansowej Firmy – w konsekwencji prowadząc do jej upadku.

Wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych Klientów, dostarczając im rozwiązań powodujących wyjście z regresu finansowego. Wyszukujemy Branżowych Inwestorów Strategicznych, proponujemy rozwiązania Capital Venture, realizujemy kompensaty zadłużeń i wykupujemy długi oddłużając skutecznie naszych Klientów.

Czytaj więcej: Oddłużanie i Restrukturyzacja

Inwestycje i Pożyczki

Dla Inwestorów którzy chcą zdywersyfikować swój portfel Grupa Kapitałowa CD PROFIT wyszukuje nowych, atrakcyjnych pod względem stopu zwrotu inwestycji. Pozyskiwane w trakcie pracy operacyjnej informacje w dużej mierze stanowią o dynamice rozwoju poszczególnych inwestycji i przekładają się na wysokość stopy zwrotu, co jest wymiernym czynnikiem istotnym dla Inwestora.

Czytaj więcej: Inwestycje i Pożyczki

Skuteczna Windykacja Długów Trudnych

Grupa kapitałowa CD PROFIT wyspecjalizowana jest w windykacji długów trudnych. Tam gdzie dłużnicy w profesjonalny sposób przygotowani są na standardowe działania podejmowane przez kancelarie i ewidentnie unikają spłaty należności - wkracza CD PROFIT. Windykujemy kwoty, które swoją wysokością usprawiedliwiają zarówno podejmowane przez Grupę Kapitałową CD PROFIT działania jak i koszty związane z tymi działaniami ponoszone przez Klienta.

Czytaj więcej: Skuteczna Windykacja Długów Trudnych