„U nas nie ma wirtualnych czynności – efektywnie realizujemy zlecenia.”

Grupa Kapitałowa CD PROFIT

od 20 lat działa na rynku globalnym świadcząc usługi dla Inwestorów krajowych i zagranicznych. Rozwijając w tym czasie kilka strategicznych obszarów obsługiwanych przez poszczególne działy - współpracujące ze sobą i stanowiące spójną całość – CD PROFITrealizuje dziś projekty na następujących płaszczyznach:

  • Windykacja Długów Trudnych
  • Oddłużanie i Restrukturyzacja
  • Pożyczki pod zastaw
  • Wywiad Gospodarczy

Dzięki swym dotychczasowym osiągnięciom CD PROFIT posiada silną pozycję na rynku, choć polityka firmy wynikająca z zakresu prowadzonej działalności nie przewiduje nagłaśniania realizowanych projektów – w szczególności realizacji zleceń windykacji długów trudnych.

Tego również oczekują Klienci zlecający poszczególne projekty, dlatego CD PROFIT ogranicza się do efektywnych działań, pozostając zawsze w cieniu co ułatwia realizowanie kolejnych działań operacyjnych, na których opiera się w głównej mierze działalność naszego Biura.

Zapraszamy Państwa do współpracy.