„U nas nie ma wirtualnych czynności – efektywnie realizujemy zlecenia.”

Kadra / Zlecenia

    • W branży operacyjnych zabezpieczeń inwestycyjnych, windykacji należności, background investigation i innych zleceniach nietypowych wykorzystujących działania operacyjne najważniejszy jest odpowiedni dobór sił i środków. Bazą wyjściową dla każdego zlecenia jest odpowiedni dobór kadry realizującej poszczególne zadania. Dobrze wyszkolona grupa osób potrafi realizować zlecenia w każdych warunkach – stopień asymilacji i efektywność działań jest zaskakująco wysoka. Wynika to z kierunkowego przygotowania całej grupy – przygotowanie indywidualne poparte pracą poszczególnych Działów przynosi wymierne korzyści. 

  • Najczęściej docierające do CD PROFIT zlecenia, to zlecenia o charakterze nietypowym. Są to sprawy trudne, których rozwiązanie opiera się na działaniach niekonwencjonalnych – nieszablonowych, gdzie wyznacznikiem głównym jest efektywność podejmowanych działań.

  • CD PROFIT działa praktycznie w każdych warunkach, na każdym terenie – biorąc udział przy realizacji projektów o zasięgu globalnym. Przyjmowane do realizacji zlecenia są poddawane szczegółowej analizie pod kątem bezpieczeństwa inwestycji. Kryteria jakim poddawane są poszczególne zlecenia powodują, że odrzucane są sprawy mogące zaszkodzić wizerunkowi Biura CD PROFIT lub bezpośrednio samemu Klientowi.
  • Współpracujące z CD PROFIT podmioty, to renomowane Kancelarie Prawne i Finansowe. Ich fachowe wsparcie jest gwarancją efektywności działań proceduralnych, traktowanych jako uzupełniające dla podejmowanych przez CD PROFITdziałań operacyjnych.