„U nas nie ma wirtualnych czynności – efektywnie realizujemy zlecenia.”

Historia

Historia powstania Grupy Kapitałowej CD PROFIT sięga roku 1997. Początkowo prowadzone w oparciu o struktury Spółki Cywilnej, następnie w roku 2002 przekształcone w jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie głównym udziałowcem i właścicielem Grupy Kapitałowej CD PROFIT jest p. Piotr Matuszak.

Lata 2006/2007 to odsprzedanie rynku zleceń i realizacja kontraktu dla brytyjskiej Drakes Group oraz współpraca z Orchard Support Ltd. w Londynie.

Czytaj więcej: Historia

Kadra / Zlecenia

    • W branży operacyjnych zabezpieczeń inwestycyjnych, windykacji należności, background investigation i innych zleceniach nietypowych wykorzystujących działania operacyjne najważniejszy jest odpowiedni dobór sił i środków. Bazą wyjściową dla każdego zlecenia jest odpowiedni dobór kadry realizującej poszczególne zadania. Dobrze wyszkolona grupa osób potrafi realizować zlecenia w każdych warunkach – stopień asymilacji i efektywność działań jest zaskakująco wysoka. Wynika to z kierunkowego przygotowania całej grupy – przygotowanie indywidualne poparte pracą poszczególnych Działów przynosi wymierne korzyści. 

Czytaj więcej: Kadra / Zlecenia

Grupa Kapitałowa CD PROFIT

od 20 lat działa na rynku globalnym świadcząc usługi dla Inwestorów krajowych i zagranicznych. Rozwijając w tym czasie kilka strategicznych obszarów obsługiwanych przez poszczególne działy - współpracujące ze sobą i stanowiące spójną całość – CD PROFITrealizuje dziś projekty na następujących płaszczyznach:

  • Windykacja Długów Trudnych
  • Oddłużanie i Restrukturyzacja
  • Pożyczki pod zastaw
  • Wywiad Gospodarczy

Czytaj więcej: Grupa Kapitałowa CD PROFIT